Nieuws
  • Register

Dat we in België een wielercultuur hebben zoals nergens anders ter wereld, staat als een paal boven water.

Nergens wordt er zoveel over wielrennen geschreven, nergens wordt er zoveel over gepraat en nergens wordt er zoveel wielrennen op TV uitgezonden als in ons vaderland en Vlaanderen in het bijzonder.
Ook nergens ter wereld zijn er per 1.000.000 inwoners zoveel kinderen die wielrenner willen worden als bij ons. De wielercultuur zit heel diep ingebakken in de Vlaming en voor vele jonge jongens/meisjes is deze sport dé uitlaatklep om te ontsnappen aan alles wat ze niet graag doen. Mooi dat zoveel jeugd aan een zo veeleisende sport als het wielrennen, de vrije tijd besteed. Maar daar wringt ook net het schoentje voor velen. Wielrennen is voor hen een droom en de vrije tijd is meestal niet genoeg om de harde, lange trainingen te plannen en uit te voeren. Naar school gaan en een diploma halen zien velen dan ook eerder als een ballast, dan als een gereedschap dat deuren opent voor een mooie toekomst. Hoe is het studeren te combineren met het wielrennen?
Een vraag die voor sommigen heel moeilijk te beantwoorden valt. Sommige scholen in Vlaanderen spelen daar graag op in. Daarom trokken wij naar Herentals (de woonplaats van Rik Van Looy) en hadden daar een gesprek met Dieter Clerx, die de bezieler is van de tak wielrennen binnen de Herentalse school Campus De Vesten .

 

Dag Dieter, jullie hebben met het project Ride4Future een duidelijk antwoord klaar voor al die jonge mensen die wielrennen willen combineren met
het behalen van een diploma. Vertel eens wat de kern van het project inhoudt…
“We zijn hier zeven jaar geleden mee gestart omdat er volgens ons te veel jongeren (tussen 15-20 jaar) het school en daarmee gepaard gaand het behalen van een diploma, verwaarlozen. Velen zien het nut van een diploma niet volledig in, of andersom, sommige goede studenten vinden niet de juiste combinatie met hun passie, waardoor ze het gevoel hebben niet het maximale uit hun mogelijkheden als wielrenner te kunnen halen. Uiteindelijk is het zo, dat 99% van de jonge wielrenners geen prof kunnen worden en dat degenen die wel prof worden de eerste jaren waarschijnlijk aan een minimumloon zullen rijden. Een diploma is dus zeer belangrijk voor de toekomst!”

 

Foto 1 Coördinator Dieter Clerx op de viering van een kampioen

 

Hoe komt het dat veel jongeren hun school verwaarlozen, terwijl er ook ouders zijn die normaal toch zouden moeten bijsturen?
“Moeilijk te zeggen, maar waarschijnlijk is het naast de droom van het kind zelf, heel dikwijls ook een droom van de ouders. Om de kinderen dan ook al de kansen te geven en ze zeker niet tekort te doen in het wielrennen, mogen de studies dan dikwijls zelfs als bijzaak beschouwd worden
en dat is fout! Omdat tegen te gaan bieden wij een alternatief, zodat de jongeren wel gemotiveerd zijn om te studeren en dit te koppelen met hun sport.”


Hoe doen jullie dat?
“We laten de studies in combinatie gaan met hun passie, door het wielrennen te integreren in elke studierichting, dus zowel in ASO, TSO, BSO, als deeltijds onderwijs en dat kan vanaf het eerste tot zevende middeljaar. Zo kunnen de studenten één keer per week tijdens de schooluren gaan
trainen, waardoor ze automatisch ook weer meer gemotiveerd zijn om de andere vakken serieus aan te pakken. Maar ook in de normale leerstof wordt er heel vaak gerefereerd naar het wielrennen. Regelmatig integreren we het wielrennen ook in de andere leerstof.”


Kan je enkele voorbeelden geven?
“Zowel in wiskunde, mechanica als wetenschappen kom je heel veel leerplandoelstellingen tegen, waar je de link met het wielrennen kan maken. Zo is er in de mechanica bijvoorbeeld de voor velen, zeer moeilijke formules van snelheid/ afgelegde weg/ versnelling/vertraging/ kracht/ zelfs vrije val en verticale worp, het is allemaal in het wielrennen, meer bepaald met de fietscomputer te vinden en uit te leggen. Op die manier wordt het een plezierige leerstof voor die leerlingen.
De motivatie om die vakken onder de knie te krijgen wordt dan meteen veel hoger en dat is de sleutel tot het succes.”


Dus iedereen die wielrenner wil worden kan bij jullie terecht?
“Ja, als ze ons een bewijs geven om gemotiveerd te zijn in beide richtingen; zowel wielrennen als studie. Iedereen kan de optie wielrennen kiezen naast de studierichting die ze willen volgen.”


Hoeveel van jullie leerlingen volgen die optie?
“Dit jaar hebben we de kaap van de 50 leerlingen gerond. Zeven jaar geleden zijn we gestart met zes leerlingen. Dit is elk jaar gestegen, wat ook een bewijs is van de kwaliteit die we leveren, zowel in het normaal als het sportief onderwijs. Voor ons is het dan ook belangrijk dat we telkens
opnieuw bewijzen dat we het beste uit onze leerlingen kunnen halen zowel op studiegebied als op wielervlak. Toch hebben we niet de ambitie om uitsluitend een wieler- of topsportschool te creëren.
We zien het eerder als een extra troef van een school waar kwaliteit moet centraal staan.”


Dus is het een geweldig alternatief voor de normale scholen?
“Ja, maar het mag geen uitweg zijn om niet te studeren en wel te koersen. Als we merken dat leerlingen met die gedachte naar ons komen, is er geen plaats voor hen. MOTIVATIE in beide richtingen is het kernwoord!”

 

GESTART MET DEELTIJDS ONDERWIJS
Jullie zijn destijds gestart met het project als een Deeltijds Onderwijs?
“Inderdaad, de startgedachte was het Deeltijds Onderwijs combineren met het wielrennen, omdat we de grootste problemen zagen bij de kinderen die helemaal niet naar school wilden.
Samen met de Vlaamse Wielerschool gingen we er toen voor om een platform voor die jongeren aan te bieden.”


Het Deeltijds Onderwijs is nog steeds op die gedachte blijven voortgaan?
“Inderdaad, de jongeren volgen twee dagen opleiding (algemene vakken en fietsmekaniek) in het Centrum voor Deeltijds Onderwijs. Drie dagen per week gaan ze naar de Vlaamse Wielerschool, waar ze zowel een theoretische als een praktische opleiding krijgen.”


Dus daar heb je de ervaring opgedaan om dit ook naar de andere studierichtingen over te brengen?
“Ja, de ervaring die we in die beginjaren hebben opgebouwd vertaalt zich nu in een waaier van mogelijkheden, waar ieder jonge wielrenner zich in kan vinden en het beste uit zichzelf kan halen.”

 

Is er naast de trainingsmogelijkheden en de integratie van wielrennen in de normale leerstof nog iets waar je de leerlingen mee motiveert?
“Vooral onze jaarlijkse stage naar Valkenburg is een motivatiebron en een unieke ervaring voor elke leerling. In mei trekken we elk jaar voor zeven dagen naar de mooiste en meest wielergezinde streek uit Nederland. Daar trainen al de leerlingen dagelijks tussen 2 – 6 uur (naargelang
leeftijd en in overleg met club en trainer van de renner). Naast het trainen krijgen ze dan een boel workshops in functie van het wielrennen en natuurlijk ook een deel van het reguliere schoolwerk.”

 

Foto 4 Ex veldritkampioen Marc Janssens als docent tijdens een infosessie met de leerlingen van de eerste graad


Is die stage te vergelijken met een echte wielerstage van de profploegen?
“Het is op hetzelfde niveau! Ze krijgen speciale voeding klaargemaakt door onze eigen kok die gespecialiseerd is in het maken van sportvoeding. De renners worden ingedeeld in groepen volgens leeftijd en niveau. Voor elke groep is er een docent en een begeleider die de renners begeleiden, Zij overleggen steeds met de persoonlijke trainer, club of team.

Na de trainingen besteden we veel aandacht aan andere aspecten zoals fietsmekaniek, massage en training- en wedstrijdplanning.”

 

Komen er naast het wegwielrennen ook andere disciplines aan bod?

“Ook veldrijders, mountainbikers, triatleten en BMX’ers hebben de mogelijkheid om op dezelfde manier hun passie te combineren met de studie. Sinds twee jaar hebben we op het domein van de school een eigen offroad parcours, waar ze zich kunnen uitleven op training”.

 

Hebben jullie ondertussen al wat kampioenen in de rangen?
“Ja, een hele reeks. Het begon met de bronzen medaille van Jelle Schuermans op het WK van Hoogerheide en sindsdien kenden we elk jaar een kampioenenviering. Arno Van den Broeck werd zelfs twee jaar na mekaar Belgisch kampioen veldrijden. Tes Van Looy won het BK op de weg en Niels Ceulemans deed het na in het veld. Maar ook in de triathlon konden we Rik Malcops huldigen als nationaal kampioen. Maar ik wil wel benadrukken dat we niet op de kampioenen mikken. We willen een platform zijn voor iedereen die zijn passie wil kunnen beleven en uitoefenen naast het behalen van een degelijk diploma.”

 

Bedankt Dieter voor dit gesprek en wij hopen dat een pak van onze lezers hiermee de informatie gekregen hebben, die hun kinderen kan helpen naar de perfecte en noodzakelijke balans tussen wielrennen en studie.

Intervieuw: P. Van Gansen


Contact
Campus De Vesten
Augustijnenlaan 31-32
Herentals
www.campusdevesten.be

 

Foto 2 de aspiranten krijgen starttraining van docent Joppe Wuyts

CoalaWeb Social Tabs

S5 Box

Login